Muir College Center Staff

Muiristas of Muir Woods Coffee House

Muirista Jo Muirista Laney Muirista Aili Muirista Alex Muirista Bri
Jo Co-Manager Laney Co-Manager Aili Alex Bri
Muirista Camryn Muirista Leilah Muirista Madi Muirista Miggs Muirista Nate
Camryn Leilah Madi Miguel Angel Nate
Muirista Nico Muirista Nicole Muirista Nico Muirista Z Muirista Zaara
Nico Nicole Tara Z Zaara

The Muir College Center Assistants (a.k.a. MOMers)

MOMager Ian

Adham MOMer Arian MOMer Arianna MOMer Chy MOMer
Ian, MOMager Adham Arian Arianna Chy
Desireé MOMer Hanaa MOMer Hanna MOMer Leo MOMer Maddie MOMer
Desireé Hanaa Hannah Leo Maddie

Muir College Center Office/Operations Assistants

OA Ben OA Christian OA Hashem KatnissG.jpg OA Lee OA Terry
Ben Christian Hashem Katniss Lee Terry

Director of The College Center:

Justin Glover